BURNOUT ASSESSMENT TOOL

De volgende uitspraken hebben betrekking op hoe u uw werk beleeft en hoe u zich daarbij voelt. Wilt u aangeven hoe vaak iedere uitspraak op u van toepassing is door steeds het best passende antwoord aan te kruisen.

Uitputting

1. Op het werk voel ik me geestelijk uitgeput

2. Alles wat ik doe op mijn werk, kost mij moeite

3. Ik raak maar niet uitgerust nadat ik gewerkt heb

4. Op het werk voel ik me lichamelijk uitgeput

5. Als ik ‘s morgens opsta, mis ik de energie om aan de werkdag te beginnen

6. Ik wil wel actief zijn op het werk, maar het lukt mij niet

7. Als ik me inspan op het werk, dan word ik snel moe

8. Op het einde van de werkdag voel ik me mentaal uitgeput en leeg

Mentale distantie

9. Ik kan geen belangstelling en enthousiasme opbrengen voor mijn werk

10. Op mijn werk denk ik niet veel na en functioneer ik op automatische piloot*

11. Ik voel een sterke weerzin tegen mijn werk

12. Mijn werk laat mij onverschillig

13. Ik ben cynisch over wat mijn werk voor anderen betekent

Cognitieve ontregeling

14. Op het werk kan ik er mijn aandacht moeilijk bijhouden

15. Tijdens mijn werk heb ik moeite om helder na te denken

16. Ik ben vergeetachtig en verstrooid tijdens mijn werk

17. Als ik aan het werk ben, kan ik me moeilijk concentreren

18. Ik maak fouten in mijn werk omdat ik er met mijn hoofd
‘niet goed bij ben’

Emotionele ontregeling

19. Op mijn werk heb ik het gevoel geen controle te hebben over mijn emoties

20. Ik herken mezelf niet in de wijze waarop ik emotioneel reageer op mijn werk

21. Tijdens mijn werk raak ik snel geïrriteerd als de dingen niet lopen zoals ik dat wil

22. Ik word kwaad of verdrietig op mijn werk zonder goed te weten waarom

23. Op mijn werk kan ik onbedoeld te sterk emotioneel reageren

Psychische spanningsklachten

24. Ik heb problemen met inslapen of doorslapen

25. Ik heb de neiging om te piekeren

26. Ik voel mij opgejaagd en gespannen

27. Ik voel me angstig en/of heb last van paniekaanvallen

28. Ik heb moeite met drukte en/of lawaai

Psychosomatische klachten

29. Ik heb last van hartkloppingen of pijn in de borststreek

30. Ik heb last van maag- en/of darmklachten

31. Ik heb last van hoofdpijn

32. Ik heb last van pijnlijke spieren, bijvoorbeeld in de nek, schouder of rug

33. Ik word snel ziek

Algemene versie van de BAT

De volgende uitspraken hebben betrekking op hoe u zich voelt. Wilt u aangeven hoe vaak iedere uitspraak op u van toepassing is door steeds het best passende antwoord aan te kruisen’.

Uitputting

34. Ik voel me geestelijk uitgeput

35. Alles wat ik doe, kost mij moeite

36. Ik raak maar niet uitgerust

37. Ik voel me lichamelijk uitgeput

38. Als ik ‘s morgens opsta, mis ik de energie om aan de dag te beginnen

39. Ik wil wel actief zijn, maar het lukt mij niet

40. Als ik me inspan, dan word ik snel moe

41. Op het einde van de dag voel ik me mentaal uitgeput en leeg

Mentale distantie

42. Ik kan geen belangstelling en enthousiasme opbrengen voor mijn werk

43. Ik voel een sterke weerzin tegen mijn werk

44. Mijn werk laat mij onverschillig

45. Ik ben cynisch over wat mijn werk voor anderen betekent

Cognitieve ontregeling

46. Ik kan er mijn aandacht moeilijk bijhouden

47. Ik heb moeite om helder na te denken

48. Ik ben vergeetachtig en verstrooid

49. Ik kan me moeilijk concentreren

50. Ik maak fouten omdat ik er met mijn hoofd ‘niet goed bij ben’

Emotionele ontregeling 2

51. Ik heb het gevoel geen controle te hebben over mijn emoties

52. Ik herken mezelf niet in de wijze waarop ik emotioneel
reageer

53. Ik raak snel geïrriteerd als de dingen niet lopen zoals ik
dat wil

54. Ik word kwaad of verdrietig zonder goed te weten waarom

55. Ik kan te sterk emotioneel reageren, terwijl ik dat niet wou

Psychische spanningsklachten

56. Ik heb problemen met inslapen of doorslapen

57. Ik heb de neiging om te piekeren

58. Ik voel mij opgejaagd en gespannen

59. Ik voel me angstig en/of heb last van paniekaanvallen

60. Ik heb moeite met drukte en/of lawaai

Psychosomatische klachten

61. Ik heb last van hartkloppingen of pijn in de borststreek

62. Ik heb last van maag- en/of darmklachten

63. Ik heb last van hoofdpijn

64. Ik heb last van pijnlijke spieren, bijvoorbeeld in de nek, schouder of rug

65. Ik word snel ziek

Naam *

Email *

Extra opmerkingen